Vrácení řidičského ŘP - Autoškola Prostějov - AUTOŠKOLA KOČÍ

Když cool hadry, tak od krejčího, když rytířem silnic, tak u Kočího.
Autoškola Kočí prostějov
Přejít na obsah
Vrácení řidičského průkazu
O řidičský průkaz je možné přijít z několika důvodů:

 • ztráta řidičského průkazu v důsledku vybodovaní
 • ztráta řidičského průkazu po sankci nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel (ZŘMV)
 • ztráta řidičského průkazu ze zdravotních důvodů

Vrácení řidičského průkazu po vybodování:

Pokud Vám bylo dočasně odebráno řidičské oprávnění v důsledku vybodování a museli jste odevzdat řidičský průkaz, můžete požádat o navrácení řidičského průkazu po splnění následujících podmínek:
 • od odebrání řidičského průkazu uběhlo nejméně 12 měsíců
 • vybodovaný řidič absolvoval přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole
 • vybodovaný řidič absolvoval lékařskou prohlídku a dopravně psychologické vyšetření

Zkoušku v autoškole je možné absolvovat i před uplynutím roční lhůty, ne však dříve než o měsíc před skončením sankce. Pro přihlášení ke zkoušce z odborné způsobilosti je nutné do autoškoly dodat výpis z karty řidiče a přihlášku (žádost).
Vrácení řidičského průkazu po Zákazu řízení motorových vozidel:
Pro vrácení řidičského průkazu po Zákazu řízení motorových vozidel platí obdobná pravidla jako pro vybodované řidiče s tím rozdílem, že zkoušku z odborné způsobilosti v autoškole je možné absolvovat až po skončení zákazu činnosti. Pro přihlášení ke zkoušce z odborné způsobilosti je nutné do autoškoly dodat rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti, v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení, výpis z karty řidiče, posudek o zdravotní způsobilosti a přihlášku (žádost).
Vrácení řidičského průkazu po jeho odnětí ze zdravotních důvodů
Také pro vrácení řidičského průkazu odňatého ze zdravotních důvodů je nutné absolvovat zkoušku v autoškole a získat posudek o zdravotní způsobilosti. Zkoušku je možné absolvovat nejdříve po 3 letech od odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti. Pro přihlášení ke zkoušce z odborné způsobilosti je nutné do autoškoly dodat výpis z karty řidiče, posudek o zdravotní způsobilosti a přihlášku (žádost).
Přezkoušení z odborné způsobilosti
Ve vybrané autoškole je nutné absolvovat tzv. přezkoušení z odborné způsobilosti. Jedná se o prakticky podobnou zkoušku jako při závěrečných zkouškách v autoškole, tedy:

 • test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a první pomoci
 • ovládání a údržba vozidla ke každé skupině ( pouze skupina C, E a D).
 • praktická jízda na vozidle každé skupiny

Pro přezkoušení z odborné způsobilosti je k dispozici jeden opravný pokus. V případě, že se některou část zkoušky nepodaří úspěšně absolvovat ani napodruhé, je nutné před dalším pokusem z daného předmětu absolvovat nový výcvik v autoškole.

Rozsah zkoušky:

 • test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích
 • ovládání a údržba vozidla ke každé skupině, o kterou žádáte ( pouze skupina C, E a D).
 • praktická jízda (na vozidle každé skupiny, o kterou žádáte)

Ceny výcviku jsou uvedeny na našich stránkách v záložce ceník.
V ceně jsou zahrnuty 4 jízdy s vozidlem (4 x 45 min.) + závěrečná zkouška ze strany autoškoly a neomezený počet hodin teoretické přípravy až do úplného vítezství :) .
Magistrátu města Prostějova se platí za provedení zkoušky 700 Kč. K žádosti o vrácení řidičského průkazu musíte předložit magistrátu dopravně psychologické vyšetření.

Tiskopis - žádost o vrácení ŘO  ZDE

Autoškola Kočí
Richard Kočí
Partyzánská 3, Prostějov, 796 03

autoskolakoci@email.cz
Návrat na obsah