A - od 24 (20) let - Autoškola Prostějov - AUTOŠKOLA KOČÍ

Když cool hadry, tak od krejčího, když rytířem silnic, tak u Kočího.
Autoškola Kočí prostějov
Přejít na obsah
Řidičské oprávnění skupiny A  
opravňuje k řízení motocykly s postraním vozíkem nebo bez něj s neomezeným výkonem motoru.

Podmínky pro přijetí do výcviku:
• věk 24 let nebo (20*)  (v den ukončení výcviku)
• zdravotní způsobilost
• platná žádost o řidičské oprávnění
• má na území České republiky obvyklé bydliště nebo zde alespoň 6 měsíců studuje
• žadatel není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel
• není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem
* pro držitele skupiny A 2 + praxe dva roky
Výcvik:

Délka výcviku závisí na časových možnostech a schopnostech žadatele (přibližně dva měsíce). Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut.

Minimální rozsah výcviku:

Teorie:
• 4 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
• 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
• 2 hodiny: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
• 1 hodina: výuka zdravotnické přípravy
• 1 hodina: opakování a přezkoušení

Praxe:
• 13 hodin: výcvik v řízení vozidla
• 1 hodina: výcvik praktické údržby
• 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Zkouška:
Závěrečné zkoušky se skládají v prostorách Magistrátu města Prostějova.
Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz, popřípadě ŘP, pokud jej vlastní a kopii dokladu o zaplacení zkoušky na magistrátu a stanovenou osobní fotografii.
Zkoušky jsou rozděleny do 2 částí:
• zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích (1 test- 25 otázek)
• zkouška z praktické jízdy-skládá se ze dvou částí
• výcvik všech skupin je možné zahájit již 6 měsíců před dosažením uvedeného věku, ke zkouškám však lze nastoupit nejdříve den po dovršení věku!
Jedna Vyučovací hodina výcviku i výuky trvá 45 minut.

Praxe:
Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 alespoň 2 roky. Nebo 24 let.


Autoškola Kočí
Richard Kočí
Partyzánská 3, Prostějov, 796 03

autoskolakoci@email.cz
Návrat na obsah