Autoškola Kočí Prostějov Motoškola - AUTOŠKOLA KOČÍ

Když cool hadry, tak od krejčího, když rytířem silnic, tak u Kočího.
Autoškola Kočí prostějov
Přejít na obsah

Co vás čeká při výuce a výcviku na motorku?

V rámci přípravy na zkoušku kombinujeme několik způsobů výuky a výcviku!

Výuka:
 • teorie a zásady bezpečné jízdy
 • pravidla silničního provozu
 • zdravotní příprava
 • příprava na moto trenažéru
 • Úspěšné ukončení interního přezkoušení (pravidla provozu a ovládání motocyklu - trenažér)  umožnuje pokračovat do výcviku.

Výcvik:
 • Začínáme klasickým výcvikem (učitel sedí za Vámi na druhém sedadle motocyklu).
 • Samostatná jízda s doprovodem učitele (jedete na motocyklu sám/sama a učitel Vás doprovází na motocyklu nebo v autě).
 • Nácvik zvláštních úkonů (sám/sama na motocyklu provádíte nácvik úkonů, které se zkouší v první části zkoušky, na zkušební ploše).
 • Generálka před zkouškou zvládnutí všech zvláštních úkonů a jízdy v městském provozu.
 • Přesnou strukturu výcviku Vám ušijeme na míru podle Vašich preferencí a schopností.
         
Po absolvování výcviku Vás čeká závěrečná zkouška.

Zkouška sestává z písemného testu a zkoušky z praktické jízdy na motocyklu.

Písemný test
Test ověřuje Vaši znalost pravidel silničního provozu a bez jeho úspěšného absolvování nelze postoupit ke zkoušce z praktické jízdy.

Zkouška z praktické jízdy
Praktická zkouška se skládá ze 2 částí.

První část se koná mimo pozemní komunikaci na tzv. „zkušební ploše“ a skládá se z přípravy a kontroly motocyklu a zvláštních jízdních úkonů ( Viz video + fotodokumentace).  

Druhá část zkoušky probíhá v silničním provozu tak, že Vy pojedete na motorce sám/sama a zkušební komisař za Vámi pojede v doprovodném automobilu spolu s učitelem autoškoly.

1. Část praktické zkoušky: příprava a zvláštní úkony

Příprava a kontrola motocyklu

a) úprava ochranné výstroje
b) namátková kontrola technického stavu
 
Zvláštní jízdní úkony

a) úkony před jízdou
 
sejmout motocykl ze středového (popř. podpěrného) stojanu
vést motocykl bez použití motoru vpřed a vzad se zatočením doleva a doprava
zaparkování vedeného motocyklu do omezeného prostoru
postavení motocyklu na středový (popř. podpěrný) stojan

b) jízda při nízké rychlosti zahrnující
 
 • opakované rozjetí s jednou nohou na stupačce a následným přesunutím druhé nohy na stupačku a zastavení s následnou oporou jednou nebo oběma nohama pro udržení stability motocyklu
 • jízdu po dráze ve tvaru osmičky
 • pomalý slalom
 • následování zkušebního komisaře rychlostí chůze v přímém směru
 • bezpečné otočení o 180° projetím zatáčky ve tvaru „U“
         
c) jízda ve vyšších rychlostech zahrnující
 
 • nouzové brzdění na stanovenou vzdálenost z rychlosti nejméně 50 km/h (u skupiny AM z rychlosti 45 km/h)
 • slalom v rychlosti 40 km/h
 • brzdění na přesnost ve stanoveném úseku z rychlosti nejméně 50 km/h
 • vyhýbání se překážce při rychlosti nejméně 50 km/h (u skupiny AM při rychlosti 45 km/h)
 • brzdění na přesnost ve stanoveném úseku z rychlosti nejméně 50 km/h
 
2. Část praktické zkoušky: jízda v silničním provozu

Průběh jízdy v silničním provozu je z definice značně různorodý, takže nelze přesně říct, co od Vás komisař bude vyžadovat a v jakém pořadí. Níže najdete hlavní testované úkony, jak je uvádí zákon a příslušná vyhláška. Na vše Vás samozřejmě v průběhu výcviku pečlivě připravíme.
 
A. Úkony předepsané vyhláškou č. 167/2002 Sb.:
 
a) rozjezd: po zaparkování, po zastavení v provozu; při opouštění příjezdové cesty;
b) jízda na přímých komunikacích; míjení protijedoucích vozidel, včetně úseků s omezeným prostorem;
c) jízda v zatáčkách;
d) křižovatky: příjezd do křižovatky a průjezd křižovatkami a dálničními uzly;
e) změna směru: odbočování doleva a doprava; přejíždění mezi jízdními pruhy;
f) příjezd na dálnici/výjezd z dálnice nebo podobné komunikace (je-li k dispozici); zařazení do pruhu s rychleji jedoucími vozidly, přejezd do pruhu s pomaleji jedoucími vozidly;
g) předjíždění/míjení: předjíždění jiných vozidel (je-li to možné); jízdu kolem překážek, např. zaparkovaných aut;
h) zvláštní silniční prvky (jsou-li k dispozici): kruhové objezdy; železniční úrovňové přejezdy; tramvajové a autobusové zastávky; přechody pro chodce; jízda do kopce a z kopce při velkém podélném sklonu;
i) provedení nezbytných bezpečnostních opatření při opouštění vozidla.
 
B. Úkony předepsané § 42 zákona č. 247/2000 Sb.:
 
Ve druhé části zkoušky žadatel o řidičské oprávnění prokazuje zejména znalosti
 
a) bezpečného řízení vozidla s různou intenzitou provozu na pozemních komunikacích,
b) řízení vozidla na různých druzích pozemních komunikací,
c) řízení vozidla na křižovatce, která je řízena světelnou signalizací,
d) řízení vozidla na úseku, kde je provoz hromadné osobní dopravy a kde je dostatečný pohyb chodců s vyznačenými přechody pro chodce,
e) řízení vozidla mimo obec a v případě velkých měst alespoň na vícepruhové komunikaci, kde je povolena rychlost vyšší než 50 km/h,
f) ovládání vozidla ve vyšších rychlostech a při různých manévrovacích situacích,
g) rychlého a bezpečného rozhodování v dopravní situaci při řízení vozidla,
h) správné reakce na vzniklou dopravní situaci.

Závěrečná zkouška

Termín Vaší zkoušky následuje obvykle bezprostředně po ukončení Vašeho výcviku.
Za závěrečnou zkoušku se platí Magistrátu Prostějova správní poplatek ve výši 700,- Kč.

Opakovaná zkouška

Pokud jste v některé části zkoušky neprospěli, opakujete pouze tuto část zkoušky. Zkoušku můžete opakovat pouze dvakrát. Pokud ani na druhé opakování neprospějete, musíte absolvovat novou výuku nebo výcvik i tohoto předmětu.

Opakovanou zkoušku smíte absolvovat nejdříve za 5 pracovních dní ode dne konání neúspěšné zkoušky. Všechny zkoušky je třeba složit do 12 měsíců ode dne zahájení první zkoušky, v opačném případě musíte před další zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v plnémrozsahu.
Autoškola Kočí
Richard Kočí
Partyzánská 3, Prostějov, 796 03

autoskolakoci@email.cz
Návrat na obsah