B - od 18 let - Autoškola Prostějov - AUTOŠKOLA KOČÍ

Když cool hadry, tak od krejčího, když rytířem silnic, tak u Kočího.
Autoškola Kočí prostějov
Přejít na obsah
Řidičské oprávnění skupiny B

opravňuje k řízení motorových vozidel do celkové hmotnosti 3,5 tuny a max. počtu 8 pasažérů plus řidič (případně s přívěsem do 750 kg nebo i více pokud není překročena celková hmotnost 3,5 tuny). Dále opravňuje k řízení traktorů a samojízdných pracovních strojů o maximální přípustné hmotnosti do 3,5 tuny. Také opravňuje k řízení motocyklů s automatickou převodovkou nepřesahujících 125 cm3 a o výkonu nejvýše 11 kW.

Podmínky pro přijetí do výcviku:

 • věk 18 let nebo 17 v systému L 17(v den ukončení výcviku) vice na odkazy L-17
 • zdravotní způsobilost
 • platná žádost o řidičské oprávnění
 • má na území České republiky obvyklé bydliště nebo zde alespoň 6 měsíců studuje
 • žadatel není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel
 • není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem
 • 5 hodin: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 3 hodiny: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina: výuka zdravotnické přípravy
 • 1 hodina: opakování a přezkoušení
 • 28 hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 2 hodiny: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy
 • zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích (1 test- 25 otázek)
 • zkouška z praktické jízdy
Výcvik:

Délka výcviku závisí na časových možnostech a schopnostech žadatele ( přibližně dva měsíce). Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut.
Minimální rozsah výcviku:

Teorie:
Praxe:
Zkouška:
Závěrečné zkoušky se skládají v prostorách Magistrátu města Prostějova.
Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz, popřípadě ŘP, pokud jej vlastní a kopii dokladu o zaplacení zkoušky na magistrátu stanovenou osobní fotografii.
Zkoušky jsou rozděleny do 2 částí:
Výcvik všech skupin je možné zahájit již 6 měsíců před dosažením uvedeného věku, ke zkouškám však lze nastoupit nejdříve den po dovršení věku!
Jedna Vyučovací hodina výcviku i výuky trvá 45 minut.

Autoškola Kočí
Richard Kočí
Partyzánská 3, Prostějov, 796 03

autoskolakoci@email.cz
Návrat na obsah