AM - od 15 let - Autoškola Prostějov - AUTOŠKOLA KOČÍ

Když cool hadry, tak od krejčího, když rytířem silnic, tak u Kočího.
Autoškola Kočí prostějov
Přejít na obsah
Řidičské oprávnění skupiny AM jsou zařazena vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšujíci 45 km/h a se zdvihovým objemem motoru nepřevyšujicím 50 cm3. (Mopedy, tříkolky a čtyřkolky).

Podmínky pro přijetí do výcviku:
 • věk 15 let (v den ukončení výcviku)
 • při věku do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce
 • zdravotní způsobilost
 • trvalý nebo přechodný pobyt v České republice
 • platná žádost o řidičské oprávnění
 • má na území České republiky obvyklé bydliště nebo zde alespoň 6 měsíců studuje
 • žadatel není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel
 • není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem

Výcvik:
Délka výcviku závisí na časových možnostech a schopnostech žadatele (přibližně dva měsíce). Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut.
Minimální rozsah výcviku:

Teorie:
 • 4 hodiny : výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina : výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 2 hodiny : výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina : výuka zdravotnické přípravy
 • 1 hodina : opakování a přezkoušení

Praxe:
 • 13 hodin : výcvik v řízení vozidla, - u nás bude te jezdit 15 hodin :)
 • 1 hodina : výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny : praktický výcvik zdravotnické přípravy

Zkouška:
Závěrečné zkoušky se skládají v prostorách Magistrátu města Prostějova. Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz, popřípadě ŘP, pokud jej vlastní a kopii dokladu o zaplacení zkoušky na magistrátu a stanovenou osobní fotografii.

Zkoušky jsou rozděleny do 2 částí:
 • zkouška z pravidel silničního provozu (1 test- 25 otázek)
 • zkouška z praktické jízdy-skládá se ze dvou částí

Výcvik všech skupin je možné zahájit již 6 měsíců před dosažením uvedeného věku, ke zkouškám však lze nastoupit nejdříve den po dovršení věku!
Jedna Vyučovací hodina výcviku i výuky trvá 45 minut.

Autoškola Kočí
Richard Kočí
Partyzánská 3, Prostějov, 796 03

autoskolakoci@email.cz
Návrat na obsah