Školení profesionálů - Autoškola Prostějov - AUTOŠKOLA KOČÍ

Když cool hadry, tak od krejčího, když rytířem silnic, tak u Kočího.
Autoškola Kočí prostějov
Přejít na obsah

Naše autoškola je Akreditované školicí středisko řidičů pro skupiny C, C+E, D,
pro vstupní a pravidelné školení k získání a udržení Průkazu profesní způsobilosti řidiče
dle zákona č. 247/2000 Sb., §46–52c.

Naše školicí středisko a poskytuje tyto formy školení:


Pravidelné školení v rozsahu 7 nebo (obnovovací) školení v rozsahu 35 hodin.
 1. Učební osnova pravidelného školení navazuje na učební osnovu vstupního školení podle § 47 zákona, která je doplněna o aktuální témata.
 1. Obsah výuky v rámci pravidelného školení je doplňován o aktuální témata z oblastí:
 • Občanský průkaz
 • Řidičský průkaz
 • Průkaz profesní způsobilosti
 • Potvrzení o absolvování pravidelného školení
 • řidič s profesním průkazem přestane z jakéhokoli důvodu vykonávat svoji práci a platnost jeho průkazu vyprší,
 • řidič přestal vykonávat svoji práci v době platnosti průkazu, nechodil dále na školení a před vypršením platnosti průkazu chce průkaz obnovit a vyměnit za nový,
 • řidič uvedený v § 48 odst. 5 zákona chce nyní nově vykonávat práci řidiče.
 1. Učební osnova pravidelného školení v rozsahu 35 hodin navazuje na učební osnovu vstupního školení podle § 47 zákona, která je doplněna o aktuální témata.
 1. Obsah výuky v rámci pravidelného školení v rozsahu 35 hodin je doplňován o aktuální témata z oblastí:
 • Občanský průkaz
 • Řidičský průkaz
 • Průkaz profesní způsobilosti (pokud vlastníte)

Pro zájemce o pravidelní školení je nutné místo předem rezervovat (pomocí on-line formuláře) viz. níže.
Nejlépe 10 dní před termínem konání školení.

7 hodinové školení provádíme v měsících listopad,prosinec,leden a únor :)Řidič, který je držitelem Průkazu profesní způsobilosti řidiče, je povinen se zúčastnit pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu podle § 52c. Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin.

Účast je zaznamenávaná do řidičova formuláře „Potvrzení o absolvování pravidelného školení“, který mu bude vydán při prvním školení.

Podmínkou účasti na školení je podaná přihláška (papírová nebo on-line), platný Řidičský průkaz a platný Průkaz profesní způsobilosti řidiče .


a) pravidla silničního provozu, výklad a použití v praxi
b) dopravní předpisy jiných států
c) teorie zásad bezpečné jízdy
d) defenzivní přístup k řízení motorových vozidel
e) technika současných motorových vozidel
f) vliv pneumatik na bezpečnost
g) převzetí nákladu, naložení, upevnění a předání
h) základní znalosti s manipulací nebezpečného zboží
i) mezinárodní doprava
j) ekonomika provozu v návaznosti na oblasti uvedené v písmenech c) a f)

Co si vzít s sebou:


Profesní (obnovovací) školení v rozsahu 35 hodin

Novela zákona č. 247/2000 Sb. zavádí s účinností od 1.8.2011 možnost získat profesní průkaz po absolvování 35 hodin školení těm řidičům, kteří dříve vykonávali práci řidiče a platnost jejich průkazu vypršela, resp. i pro některé řidiče, kteří jej nikdy neměli.

Nová ustanovení § 48 zákona:

(4) Řidič, který přestal vykonávat své povolání, vrací se k němu a neabsolvoval pravidelné školení předepsaným způsobem podle § 48, je povinen, pokud hodlá opět řídit vozidlo, na jehož řidiče se vztahuje povinnost zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, zúčastnit se kurzu pravidelného školení v rozsahu 35 hodin; rozsah ročního kurzu podle odstavce 2 se neuplatní.

(5) Ustanovení odstavce 4 platí obdobně i pro řidiče, kteří dosud nebyli držiteli průkazu profesní způsobilosti řidiče nebo dokladu osvědčujícího profesní způsobilost vydaného jiným členským státem Evropské unie podle předpisu Evropské unie, avšak řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny C1, C1+E, C a C+E jim bylo uděleno před 10. zářím 2009, a jde-li o řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny D1, D1+E, D nebo D+E, před 10. zářím 2008.

V praxi se bude jednat o případy, kdy


Podle dikce zákona se nejedná o zvláštní druh školení, jde pouze o pravidelné školení v rozsahu 35 hodin. Zákon nenařizuje, že se má absolvovat jako speciálně zaměřený kurz pro staronové řidiče. Stejně tak je možné se prostě 5x za sebou přihlásit na stejné pravidelné školení.


a) pravidla silničního provozu, výklad a použití v praxi
b) dopravní předpisy jiných států
c) teorie zásad bezpečné jízdy
d) defenzivní přístup k řízení motorových vozidel
e) technika současných motorových vozidel
f) vliv pneumatik na bezpečnost
g) převzetí nákladu, naložení, upevnění a předání
h) základní znalosti s manipulací nebezpečného zboží
i) mezinárodní doprava
j) ekonomika provozu v návaznosti na oblasti uvedené v písmenech c) a f)

Co si vzít s sebou:


Rozšiřující vstupní profesní školení řidičů D (45 h.)

Pro koho je pravidelné rozšiřující vstupní profesní školení řidičů D (45 h.) určeno?

Řidič, který absolvoval vstupní školení pro skupinu C nebo už vlastní profesní průkaz pro skupinu řidičského oprávnění skupiny C a hodlá si rozšířit svůj stávající profesní průkaz na skupinu D, musí se podrobit tzv. rozšiřujícímu vstupnímu školení v celkovém rozsahu 45 hodin, které je zakončené zkouškou z profesní způsobilosti řidiče.

Zkouška z profesní způsobilosti řidiče se provádí na počítači formou testu a obsahuje 80 otázek rozdělených do tematických okruhů v rámci vstupního školení. Každý okruh se skládá z 10 otázek.
Každá otázka má 3 možné odpovědi z nichž je jedna správná.  Řidič musí v každém okruhu splnit na 70% správných odpovědí.

Bližší informace o zkoušce profesní způsobilosti řidiče:

Zkouška z profesní způsobilosti řidiče se koná vždy na Magistrátu města Prostějova
Za provedení zkoušky je nutné zaplatit správní poplatek 700 Kč
Datum a čas konání zkoušky oznámí školící středisko

Jak probíhá vystavení profesního průkazu?

Potvrzení o absolvování rozšiřujícího vstupního školení 45 hodin a potvrzení o úspěšném složení zkoušky z profesní způsobilosti musí řidič předložit na obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa obvyklého bydliště řidiče. Na základě písemné žádosti o zápis profesní způsobilosti a předložení řidičského průkazu spolu s žádostí na výměnu řidičského průkazu daný úřad vydá nový řidičský průkaz s vyznačenou profesní způsobilostí pro dané skupiny řidičského oprávnění.

Cena školení závisí na počtu účastníků v kurzu.
Jak se mohu přihlásit?
Pro přihlášení na rozšiřující vstupní školení D (45 h.) viz niže:)


Pro koho je vstupní profesní školení řidičů D (140 h.) určeno?

Pro řidiče, kteří v rámci zaměstnání řídí vozidla spadající do skupin řidičských oprávnění D1, D1E, D, DE a musí splňovat podmínku profesní způsobilosti.

Co budu absolvovat?
1) Teoretickou část - 130 hodin výuky

Teorie pokročilého racionálního řízení a zásad bezpečné jízdy
Uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů vztahujících se k silniční dopravě
Bezpečnost provozu a ekologický provoz vozidla
Poskytování služeb a logistiky
Hospodářské prostředí a organizace dopravního trhu
Sociálně - právní prostředí v silniční dopravě
Zdravotní rizika a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacích
Prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních

2) Praktickou část - 10 hodin praktické jízdy

3) Zkoušku z profesní způsobilosti řidiče


Zkouška z profesní způsobilosti řidiče se provádí na počítači formou testu a obsahuje 80 otázek rozdělených do tematických okruhů v rámci vstupního školení. Každý okruh se skládá z 10 otázek. Každá otázka má 3 možné odpovědi z nichž je jedna správná.  Řidič musí v každém okruhu splnit na 70% správných odpovědí.

Bližší info o zkoušce profesní způsobilosti řidiče: Zkouška z profesní způsobilosti řidiče
Zkouška z profesní způsobilosti řidiče se koná vždy na Magistrátu města Prostějova
Za provedení zkoušky je nutné zaplatit správní poplatek 700 Kč
Datum a čas konání zkoušky oznámí školící středisko

Jak probíhá vystavení profesního průkazu?

Potvrzení o absolvování vstupního školení 140 hodin a potvrzení o úspěšném složení zkoušky z profesní způsobilosti musí řidič předložit na obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa obvyklého bydliště řidiče. Na základě písemné žádosti o zápis profesní způsobilosti a předložení řidičského průkazu spolu s žádostí na výměnu řidičského průkazu daný úřad vydá nový řidičský průkaz s vyznačenou profesní způsobilostí pro dané skupiny řidičského oprávnění.

Kolik stojí vstupní školení D (140 h.)?

Cena školení závisí na počtu účastníků v kurzu

Jak se mohu přihlásit?

Pro přihlášení na  vstupní školení D (140 h.) viz níže.

Organizace školení:

Školení probíhá v učebně autoškoly (z pravidla v sobotu od 8:00) na adrese Prostějov Partyzánská 3, kde je možnost parkování.

Nejbližší termíny pravidelného školení na rok 2024:  
26. 1. 2024
8.2. 2024
? 11. 2024
? 12. 2024
Zde si můžete objednat profesní školení:

Zadejte prosím údaje o Vaší osobě:Přihláška ke školení
Po vyplnění a odeslání formuláře Vám příjde potvrzující e-mail.
Autoškola Kočí
Richard Kočí
Partyzánská 3, Prostějov, 796 03

autoskolakoci@email.cz
Návrat na obsah