D - Autoškola Prostějov - AUTOŠKOLA KOČÍ

Když cool hadry, tak od krejčího, když rytířem silnic, tak u Kočího.
Autoškola Kočí prostějov
Přejít na obsah
Řidičské oprávnění skupiny D
opravňuje k řízení motorového vozidla s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

Podmínky pro přijetí do výcviku:
•  věk 24 let
• žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny B nebo C.
•  zdravotní způsobilost
•  platná žádost o řidičské oprávnění
•  má na území České republiky obvyklé bydliště nebo zde alespoň 6 měsíců studuje
•  žadatel není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel
•  není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem
Výcvik:
Délka výcviku závisí na časových možnostech a schopnostech žadatele (přibližně dva měsíce). Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut.
Minimální rozsah výcviku:
Teorie:
  • 10 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
  • 12 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
  • 10 hodiny: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
  • 2 hodina: výuka zdravotnické přípravy
  • 4 hodina: opakování a přezkoušení
Praxe:
  • 14 hodin: výcvik v řízení vozidla
  •  2 hodiny: výcvik praktické údržby
  •  4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy
Zkouška:
Závěrečné zkoušky se skládají v prostorách Magistrátu města Prostějova.
Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz, popřípadě ŘP, pokud jej vlastní a kopii dokladu o zaplacení zkoušky na magistrátu a stanovenou osobní fotografii.
Zkoušky jsou rozděleny do 3 částí:
• zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích (1 test- 25 otázek)
• zkouška z praktické jízdy
• zkouška z ovládání a údržby vozidla
• Výcvik všech skupin je možné zahájit již 6 měsíců před dosažením uvedeného věku, ke zkouškám však lze nastoupit nejdříve den po dovršení věku!


Autoškola Kočí
Richard Kočí
Partyzánská 3, Prostějov, 796 03

autoskolakoci@email.cz
Návrat na obsah